Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Cała szkoła czyta – „Książki naszych marzeń”

Od 22 lutego realizowany był w naszej szkole międzyprzedmiotowy projekt „Cała szkoła czyta”, którego celem było rozwijanie zainteresowań  literackich i zachęcanie uczniów do sięgania po książki. Uczniowie na każdym przedmiocie mieli możliwość różnorodnego  spojrzenia na książkę.

Biblioteka szkolna zorganizowała  happening „Czytanie to świetna zabawa”, podczas którego uczniowie otrzymali ulotki o korzyściach płynących z czytania książek. W akcję zostali włączeni również rodzice, którzy mogli zapoznać się z zaletami „wychowania przez czytanie”. Miłośnicy czytania włączyli się do Klubu Interesującej Książki pisząc krótkie recenzje przeczytanych książek. Swoich sympatyków zyskało również głośne „czytanie na bujaku” w szkolnej bibliotece.

DSCN1777

DSCN1787

DSCN1476