Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Certyfikat „Szkoły Bezpiecznego Internetu”

Nasza szkoła jako pierwsza w Tarnowie otrzymała Certyfikat „Szkoły Bezpiecznego Internetu” przyznawanego w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego prowadzanego przez Fundację Kidprotect.pl i Grupę TP pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. 

Podstawą otrzymania przez szkołę certyfikatu było spełnienie następujących warunków:

  • używanie wyłącznie legalnego oprogramowania, programów zabezpieczających komputery (antywirusowe, firewall, antyspam), programów filtrujących szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie;
  • zrealizowanie  we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pllub innym podmiotem(inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) szkolenie całego grona pedagogicznego oraz rodziców  pod kątem bezpieczeństwa uczniów w Internecie;
  • zrealizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów;
  • w miejscach, w których uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu, umieszczenie informacji na temat bezpiecznego korzystania z sieci;
  • realizowanie  działań  profilaktycznych  w zakresie bezpieczeństwa w sieci aktywizujące uczniów (np. konkursy plastyczne, wspólna realizacja spektakli czy filmów edukacyjnych);
  • współpraca na bieżąco z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem, w szczególności cyberprzemocy);
  • opracowanie i wdrożenie dokumentu opisującego politykę bezpieczeństwa internetowego jako element programu wychowawczego szkoły;
  • udostępnianie informacji o podejmowanych działaniach na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz przekazywanie  ich na bieżąco fundacji Kidprotect.pl

Jako Szkoła Bezpiecznego Internetu dołożymy wszelkich starań by wszyscy uczniowie surfując w Sieci zawsze czuli się bezpiecznie, umieli zachować się w trudnych sytuacjach oraz wiedzieli gdzie szukać pomocy.