Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

„W podzięce za dar najpiękniejszy.. za wiedzę i serce…”

„Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć DOBRZE znaczy umieć wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi się człowiek styka. Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, mistrzem… Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają; zachęcać i chwalić. Ale uczyć DOBRZE to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania wszystkich tych umiejętności. Ale ci, którzy uczą DOBRZE, widzą, że w podróży przez życie jest więcej rzeczy do poznania i nigdy nie wahają się, by je poznać.”

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich pedagogów oraz pracowników oświaty. Z tej okazji uczniowie klasy VIa oraz uczniowie uczęszczający na zajęcia Koła Teatralnego „Pod Jedenastką” (opiekun: Pani Małgorzata Włodek) przygotowali uroczystą akademię składając życzenia swoim nauczycielom. Nasi uczniowie w wyjątkowy sposób dziękowali za wiedzę, zrozumienie i wielkie serce włożone w ich nauczanie i wychowanie. Nie zabrakło wesołych scenek z życia szkoły oraz wzruszających utworów.
Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do nagradzania nauczycieli i pracowników oświaty. W związku z tym, po części artystycznej, Pani Dyrektor-Elżbieta Wójcik wyróżniła nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta!