Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
  2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r. /piątek po uroczystości Wszystkich Świętych/
  3. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.
  4. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r. województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych marzec 2019 r. /rekolekcje wielkopostne/
  6. Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2019 r.
  7. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
  8. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2019 r. /Święto Flagi /
  9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
  10. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)