Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2020 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.
  3. Ferie zimowe 15-28 lutego 2021 r. województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: marzec 2021 r. /rekolekcje wielkopostne/
  5. Wiosenna przerwa świąteczna: 1-6 kwietnia 2021 r.
  6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021 r.
  7. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r. /piątek po Bożym Ciele/
  8. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
  9. Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)