Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  2 września 2019 r.
  2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 października 2019 r. /czwartek przed uroczystością Wszystkich Świętych/
  3. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r.
  4. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych marzec 2020 r. /rekolekcje wielkopostne/
  6. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
  7. Egzamin ósmoklasisty 21 – 23 kwietnia 2020 r.
  8. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12 czerwca 2020 r. /piątek po Bożym Ciele/
  9. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
  10. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)