Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –  4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.

3. Ferie zimowe – 12 lutego – 25 lutego 2018 r.

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – marzec 2018 r.  /rekolekcje wielkopostne/

5. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

6. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 2 maja 2018 r.  /Święto Flagi/

7. Dodatkowy dzień wolny – 1 czerwca 2018 r.  /po Święcie Bożego Ciała/

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 22 czerwca 2018 r.

9. Ferie letnie23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zmianami)