Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły