Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Lekcje otwarte

Jednym z ważnych narzędzi umożliwiających doskonalenie kwalifikacji nauczyciela i podwyższania jakości pracy szkoły są lekcje otwarte.

Współczesna dydaktyka szkolna wprowadza wiele innowacji pedagogicznych i dydaktycznych oraz wiele nowych technicznych środków nauczania dlatego lekcje otwarte to dobre narzędzia w pracy dydaktycznej dla każdego nauczyciela, który chce podzielić się swoimi doświadczeniami, jak również skorzystać z doświadczeń innych.

Konspekty lekcji otwartych przeprowadzonych w naszej szkole:

Język angielski 

Logopedia

Technika

Wychowanie fizyczne

Wychowanie przedszkolne

Zajęcia edukacyjno – integracyjne