Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Motto szkoły

 

DSC_8574

Mottem naszej niewielkiej szkoły jest „Szkoła Z PASJĄ”. Jesteśmy szkołą bez barier architektonicznych i bez stresu. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój każdego dziecka realizując różne formy wsparcia psychospołecznego i edukacyjnego. Każde dziecko czuje się w naszej szkole potrzebne i dowartościowane. Każdy z uczniów może odnieść sukces, bo skupiamy się na jego mocnych stronach.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Tarnowie sprzyja uczniom, zapewnia odpowiedni poziom nauczania oraz właściwą atmosferę. W naszej szkole nie ma hałasu charakterystycznego dla większych szkół. Wszyscy uczniowie naszej szkoły się znają, nikt nie pozostaje anonimowy. Szkoła sprzyja intergracji środowiska lokalnego, a nasze zaplecze sprzyja edukacji prozdrowotnej.

Posiadamy bogato wyposażone sale i świetlice. Każdemu uczniowi oferujemy wyjątkowo ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających jego pasje i zainteresowania.