Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Organizacja pracy szkoły

Grafika szkola nr 11Nasza placówka jest nowoczesna, zapewnia optymalne warunki nauczania, opieki i wychowania, integrację rówieśniczą dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Szkoła położona jest z dala od ruchu ulicznego, blisko lasku chyszowskiego, który stanowi ostoję przyrody.

Uczniowie uczą się w mało licznych klasach, gdzie spotykają się uczniowie zdrowi i niepełnosprawni.

Klasy są przestronne, kolorowe, wyposażone w nowoczesne meble przystosowane do wzrostu i wieku uczniów, szafki na podręczniki oraz dywaniki, na których można odpocząć i zrelaksować się.

Nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne pozyskiwane z projektów w ramach EFS, grantów realizowanych w szkole, podnoszą jakość nauczania.

Wysoki poziom nauczania, a tym samym indywidualizacja wobec każdego ucznia, to priorytety nauczycieli naszej placówki.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej to doświadczeni pedagodzy o wysokich kwalifikacjach.

Szkoła posiada salę zabaw „Na słońce i deszcz” wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne, pracownię komputerową, Centrum Multimedialne.

Uczniowie nieodpłatnie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych, rozwijać pasje i zainteresowania m.in. gra na gitarze, arrterapia, gra na pianinie, zajęcia sportowe, artystyczne, działa Klub Ziemi, Koło Europejskie ( klasy IV- VI).

Ważnym elementem edukacji w naszej szkole jest teren zielony, zaplecze sportowe a więc nowoczesne boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.

W szkole działa świetlica szkolna, która stwarza opiekę poza lekcjami. Czynna jest od 6.30 do 17.00, w zależności od potrzeb rodziców. Dzieci mogą odrobić lekcje, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z drugich śniadań i obiadów. Szkoła uczestniczy w wielu akcjach m.in. „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” promujących zdrowy styl życia.

Jesteśmy szkołą, która dba o wysoki poziom nauczania, indywidualny rozwój każdego ucznia.

Nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowych projektach: Comenius – wymiana uczniów z krajów UE, licznych projektach ekologicznych. Jest Ekoplacówką, Lokalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, Szkołą Promującą Zdrowie, posiada liczne certyfikaty w tym międzynarodową Zieloną Flagę.

[000464][000524]

[000469]            [000473]