Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszenia

10 grudnia (poniedziałek) odbędą się zebrania dla rodziców i konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

W klasach IV – VIII przedstawione zostaną oceny proponowane na I semestr.

 

 

Szanowny Rodzicu!

 W styczniu 2019 r. w szkole planowane jest szkolenie dla Rodziców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-praktyczny. Osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniu proszone są o wypełnienie pisemnej deklaracji udziału, deklaracje będą dostępne w sekretariacie szkoły. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje nt. godziny i terminu szkolenia zostaną umieszczone w późniejszym czasie na stronie internetowej szkoły.

 Dyrektor Szkoły