Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszenia

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły przez niepełnoletnie rodzeństwo

Karta zapisu dziecka na świetlicę

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021