Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011 i pożegnanie klasy szóstej

Dzisiaj  – 22 czerwca 2011 roku społeczność naszej szkoły pożegnała rok szkolny i  z wielką radością powitała wakacje. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej w obecności specjalnego gościa –  pani Bogumiły Porębskiej – dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Tarnowa, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz absolwentów naszej szkoły.

Bezpieczne wakacje

W dniu 20.06.2012r. odbylo się spotkanie wszystkich uczniów naszej szkoły z przedstawicielami policji. Uczniowie wysłuchali pogadanki na temat różnych niebezpieczeństw czyhających na dzieci w czasie wakacji: niebezpieczne kąpieliska, niebezpieczeństwa w internecie, odpowiedzialność za kradzieże, świadome i bezpieczne poruszanie się po drogach.

Szkolny konkurs wiedzy „Czar par”

W dniu 17 czerwca 2011 roku odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI . 38 uczniów zmagało się z zadaniami w zakresie matematyki, j.polskiego, historii i przyrody. Zadanie miały postać krzyżówek, tangramów, ćwiczeń ogólnorozwojowych. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowane były zadania dostosowane do ich potzreb, możliwości i zainteresowań.

Rozstrzygnięcie konkursu w Parku Strzeleckim

Dnia 15 czerwca 2011 roku w Parku Strzeleckim odbyło się podsumowanie VI akcji zbiórki opakowań plastikowych, organizowanej wspólnie przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych KOMENTAL. Nasza szkoła zebrała1400 kg butelek plastikowych typu PET i otrzymała wyróżnienie i nagrody.

Mamy wspaniałe boisko!

W naszej szkole odbyła się niecodzienna uroczystość. Nastąpiło oficjalne otwarcie naszego nowego, wielofunkcyjnego boiska. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał prezydent miasta Tarnowa – Ryszard Ścigała wraz z panią dyrektor Elżbietą Wójcik i uczniami naszej szkoły.