Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Plan lekcji

KLASA I A, wychowawca: mgr Katarzyna Witek

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45  ew ew ew  wf
8.50–9.35  ew ew  ew  ew  ew
9.45–10.30  ew  ew  ew  ew ew
10.35–11.20  ew z. komputerowe  wf  religia
11.40–12.25  wf  j. angielski  j. angielski
12.40–13.25 religia
13.30–14.15      
14.20–15.05    
   

 

KLASA I B, wychowawca: mgr Ewa Gorzkowska

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45  ew  wf  ew
8.50–9.35  ew  ew ew ew
9.45–10.30  ew  ew  ew  ew
10.35–11.20 j. angielski  j. angielski ew ew  ew
11.40–12.25  z. komputerowe religia  religia  ew
12.40–13.25  wf  wf
13.30–14.15  g. korekcyjna
14.20–15.05

 

KLASA II A, wychowawca: mgr Grażyna Tutaj

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45
ew
8.50–9.35 ew
9.45–10.30 religia  ew
10.35–11.20 ew ew  j. angielski  z. komputerowe  wf
11.40–12.25 ew  ew  ew  ew
12.40–13.25 ew  ew  ew  ew
13.30–14.15  wf  wf  ew  g. korekcyjna
14.20–15.05  j. angielski  j. francuski  religia

 

 

KLASA III A, wychowawca: mgr Agata Forajter

 

 Godziny  Dzień tygodnia
 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 8.00–8.45
 8.50–9.35
 9.45–10.30 wf religia  wf z. komputerowe
 10.35–11.20  ew  ew  ew ew  ew
 11.40–12.25  ew  wf  ew  ew  ew
 12.40–13.25  ew  ew  ew  ew  j. angielski
 13.30–14.15  ew  ew  j. angielski religia
 14.20–15.05

 

KLASA III B, wychowawca: mgr Anna Ocetkiewicz

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45  religia  ew  ew  j. angielski  ew
8.50–9.35 ew  ew  ew  ew  ew
9.45–10.30 ew  ew  wf  ew  ew
10.35–11.20  ew  ew  j. francuski  wf  j. angielski
11.40–12.25  wf  g. korekcyjna  religia
12.40–13.25  z. komputerowe
13.30–14.15
14.20–15.05

 

KLASA III C, wychowawca: mgr Wioletta Ochał-Pawlik

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45
8.50–9.35  religia  ew
9.45–10.30 ew  wf  religia
10.35–11.20 ew  ew  j. angielski  ew
11.40–12.25 ew  ew  ew  ew  ew
12.40–13.25  ew  wf  j. angielski  ew  wf
13.30–14.15  ew  ew  z. komputerowe  j. francuski
14.20–15.05

 

KLASA IV A wychowawca: mgr Dominika Janicka

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45  wf
8.50–9.35  j. polski religia
9.45–10.30  matematyka  przyroda  przyroda  j. angielski j. polski
10.35–11.20  j. angielski  matematyka  religia  matematyka  wf
11.40–12.25  j. polski  j. polski  technika  godz. wych. historia
12.40–13.25  j. polski  muzyka  informatyka  matematyka  matematyka
13.30–14.15  wf  wf  j. angielski
14.20–15.05  plastyka

 

KLASA IV B, wychowawca: mgr Marcin Małochleb

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45
8.50–9.35 historia  wf  informatyka informatyka
9.45–10.30  technika  j. polski  matematyka  j. francuski
10.35–11.20  j. polski  religia  matematyka religia  matematyka
11.40–12.25  j. polski  matematyka  przyroda  j. polski  godz. wych.
12.40–13.25  j. angielski  przyroda  j. angielski  wf  j. polski
13.30–14.15  plastyka  muzyka  j. angielski
14.20–15.05  wf  wf

 

KLASA IV C, wychowawca: mgr Aneta Szuba

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 wf
8.50–9.35 religia wf  matematyka  plastyka
9.45–10.30  j. polski j. polski  j. polski  wf informatyka
10.35–11.20  j. polski  technika  godz. wych.  matematyka  j. polski
11.40–12.25  j. angielski  matematyka  religia  muzyka  przyroda
12.40–13.25  matematyka  j. francuski  przyroda  historia  j. angielski
13.30–14.15 WDŻ  j. angielski  informatyka
14.20–15.05  wf

 

KLASA V A, wychowawca: mgr Małgorzata Włodek

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 religia wf historia
8.50–9.35  wf  matematyka  informatyka  j. angielski  przyroda
9.45–10.30  j. angielski wf  matematyka  muzyka religia
10.35–11.20  godz. wych.  j. polski  wf  plastyka  matematyka
11.40–12.25  matematyka  historia  j. polski  przyroda  j. polski
12.40–13.25 j. polski  j. angielski  technika
13.30–14.1514.20–15.05  j. polskiinformatyka  przyroda   WDŻ 

KLASA VI A, wychowawca: mgr Joanna Panek-Banaś

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 WDŻ  j. polski  wf
8.50–9.35  j. polski  przyroda  technika  j. polski  historia
9.45–10.30  wf  religia  informatyka  plastyka  matematyka
10.35–11.20  matematyka  j. polski  j. polski  godz. wych.  przyroda
11.40–12.25  j. angielski  wf  wf  matematyka  j. polski
12.40–13.25  religia  historia  matematyka  j. angielski
13.30–14.1514.20–15.05  j. angielski   przyroda   muzykawf

 

KLASA VI B, wychowawca: mgr Jolanta Woźniak-Partyka

 

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45  wf  informatyka informatyka  religia
8.50–9.35  matematyka  j. polski  j. polski  j. polski  wf
9.45–10.30  j. polski  j. polski  j. angielski  matematyka  historia
10.35–11.20  wf  historia  plastyka  muzyka  j. polski
11.40–12.25  technika  przyroda  matematyka  j. angielski  matematyka
12.40–13.25  j. angielski  matematyka  wf  przyroda  przyroda
13.30–14.15  religia  godz. wych.
14.20–15.05  WDŻ

 

 

KLASA VII A, wychowawca: mgr Jagoda Rosiak

 

 Godziny Dzień tygodnia
 Poniedziałek Wtorek  Środa Czwartek Piątek
 8:00-8:45  matematyka fizyka chemia
 8:50-9:35 religia  godz. wych  wf  biologia
 9:45-10:30  dor. zaw.  historia  plastyka  j. polski  wf
10:35-11:20  chemia  wf  j. polski  j. polski  historia
 11:40-12:25  biologia  j. polski  j. angielski  matematyka  j. angielski
 12:40-13:25  geografia  matematyka  j. niemiecki  muzyka  geografia
 13:30-14:15  matematyka  fizyka  wf  j. niemiecki  j. polski
 14:20-15:0515:10-15:55
 religiainformatyka  j. angielski  WDŻ

 informatyka