Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Plan lekcji

KLASA I A,
wychowawca: mgr Anna Ocetkiewicz

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45  ew  ew ew religia ew
8.50–9.35  ew ew  ew  ew  ew
9.45–10.30  ew  ew  ew  ew religia
10.35–11.20 j. angielski j. angielski  wf ew g. korekcyjna
11.40–12.25  wf wf  z. komputerowe
12.40–13.25
13.30–14.15      
14.20–15.05    
   

 

KLASA II A,
wychowawca: mgr Katarzyna Witek

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 ew
8.50–9.35 wf j. angielski  religia
9.45–10.30 z. komputerowe  ew j. angielski
10.35–11.20 ew wf ew  ew
11.40–12.25  ew ew  z.r.k.  ew
12.40–13.25  ew ew  ew ew
13.30–14.15  religia  ew  wf
14.20–15.05  ew

 

KLASA II B,
wychowawca: mgr Ewa Gorzkowska

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 ew
8.50–9.35 ew ew
9.45–10.30 j.angielski g. korekcyjna ew ew
10.35–11.20 z. komputerowe wf religia wf j. angielski
11.40–12.25 ew ew wf religia ew
12.40–13.25 ew ew z.r.k. ew
13.30–14.15 ew ew ew
14.20–15.05

 

KLASA III A,
wychowawca: mgr Agata Forajter
(zast. Aneta Augustyn)

 Godziny  Dzień tygodnia
 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 8.00–8.45  ew ew wf  wf religia
 8.50–9.35 wf ew ew  ew ew
 9.45–10.30 ew ew ew religia ew
 10.35–11.20 ew z. komputerowe ew ew j. angielski
 11.40–12.25 j. angielski ew
 12.40–13.25
 13.30–14.15
 14.20–15.05

 

KLASA III B,
wychowawca: mgr Grażyna Tutaj

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 z. dodatkowe ew ew ew religia
8.50–9.35 ew ew ew ew ew
9.45–10.30 ew ew ew ew ew
10.35–11.20 religia wf j. angielski j. angielski ew
11.40–12.25 wf g. korekcyjna wf z. komputerowe
12.40–13.25 z.r.k.
13.30–14.15
14.20–15.05

 

KLASA IV A,
wychowawca: mgr Małgorzata Proszowska

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45  j. angielski w.d.ż
8.50–9.35  religia informatyka godz. wych.
9.45–10.30  z.r.k. wf matematyka
10.35–11.20  wf muzyka wf
11.40–12.25 matematyka j. polski matematyka wf historia
12.40–13.25 technika j. polski j. angielski j. angielski przyroda
13.30–14.15 informatyka matematyka j. polski przyroda j. polski
14.20–15.05 plastyka  religia  j. polski

 

KLASA IV B,
wychowawca: mgr Adela Latawska

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45  religia
8.50–9.35  matematyka w.d.ż matematyka historia
9.45–10.30 przyroda j. polski z.r.k. informatyka godz. wych.
10.35–11.20 j. polski j. polski j. polski matematyka matematyka
11.40–12.25 j. angielski plastyka j. angielski technika przyroda
12.40–13.25 muzyka wf j. polski wf
13.30–14.15 wf religia j. angielski informatyka
14.20–15.05 wf

 

KLASA V A,
wychowawca: mgr Dominika Janicka

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 w.d.ż historia
8.50–9.35 religia j. polski
9.45–10.30 matematyka j. angielski matematyka muzyka j. polski
10.35–11.20 j. angielski godz. wych. technika wf j. polski
11.40–12.25 biologia j. polski informatyka religia matematyka
12.40–13.25 plastyka matematyka j. polski j. angielski
13.30–14.15 geografia historia z.r.k.
14.20–15.05 wf wf wf

 

KLASA V B,
wychowawca: mgr Marcin Małochleb

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 j. polski wf
8.50–9.35 j. angielski historia geografia wf religia
9.45–10.30 wf matematyka j. angielski historia z.r.k.
10.35–11.20 biologia j. polski technika godz. wych. matematyka
11.40–12.25 religia muzyka j. polski matematyka wf
12.40–13.25 informatyka j. angielski matematyka j. polski informatyka
13.30–14.15 plastyka w.d.ż j. polski
14.20–15.05

 

KLASA V C,
wychowawca: mgr Aneta Szuba

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 z.r.k. wf
8.50–9.35 wf j. angielski muzyka godz. wych.
9.45–10.30 historia geografia religia historia
10.35–11.20 technika plastyka j. polski matematyka
11.40–12.25 informatyka j. angielski j. polski wf j. angielski
12.40–13.25 matematyka religia matematyka matematyka j. polski
13.30–14.15 j. polski biologia wf w.d.ż
14.20–15.05  j. polski  informatyka

 

KLASA VI A,
wychowawca: mgr Małgorzata Włodek

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 wf informatyka wf
8.50–9.35 j. polski j. polski j. polski matematyka matematyka
9.45–10.30 j. polski godz. wych. wf wf przyroda
10.35–11.20 matematyka matematyka matematyka religia religia
11.40–12.25 przyroda historia technika j. polski j. angielski
12.40–13.25 j. angielski j. angielski przyroda muzyka j. polski
13.30–14.15 plastyka j. angielski informatyka
14.20–15.05 w.d.ż.

 

KLASA VII A,
wychowawca: mgr Joanna Panek-Banaś

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 j. polski religia biologia j. polski
8.50–9.35 w.d.ż informatyka fizyka historia j. polski
9.45–10.30 j. angielski biologia wf matematyka matematyka
10.35–11.20 plastyka j. angielski j. polski j. angielski fizyka
11.40–12.25 matematyka matematyka chemia geografia wf
12.40–13.25 j. polski historia technika religia chemia
13.30–14.15 wf godz. wych. technika wf d.z.
14.20–15.05 geografia muzyka

 

KLASA VII B,
wychowawca: mgr Jolanta Woźniak-Partyka

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 informatyka w.d.ż wf d.z. fizyka
8.50–9.35 j. polski j. polski chemia geografia matematyka
9.45–10.30 j. polski geografia fizyka j. angielski wf
10.35–11.20 matematyka historia matematyka historia biologia
11.40–12.25 j. angielski biologia j. angielski muzyka j. polski
12.40–13.25 chemia matematyka j. niemiecki wf plastyka
13.30–14.15 wf religia godz. wych. j. polski j. niemiecki
14.20–15.05 religia informatyka

 

KLASA VIII A,
wychowawca: mgr Jagoda Rosiak

Godziny Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00–8.45 historia fizyka informatyka matematyka
8.50–9.35 informatyka WOS wf biologia wf
9.45–10.30 chemia j. polski religia j. polski z.r.k.
10.35–11.20 j. polski geografia chemia e.d.b. historia
11.40–12.25 j. polski matematyka WOS matematyka fizyka
12.40–13.25 wf wf j. angielski j. angielski j. niemiecki
13.30–14.15 j. angielski godz. wych. j. niemiecki religia j. polski
14.20–15.05 matematyka d.z. w.d.ż