Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020:

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica o jego miejscu pracy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

Załącznik nr 4 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej