Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: ANNA PASZKOWSKA

Zastępca: NATAN ROSIAK

Członkowie SU: LIWIA BOROWIEC, ZUZANNA SMAGACZ, OLIWIA JAJE

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Pani Sabina Olszańska i Pani Aneta Szuba


Zadania Samorządu Uczniowskiego:

  • Samorząd  ma za zadanie reprezentować interesy wszystkich uczniów.
  • Współdziała z organami szkoły, takimi jak: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
  • Do Samorządu można się zawsze zwrócić po pomoc lub zgłosić ciekawy pomysł.
  • Samorząd organizuje imprezy oraz wspiera i pomaga innym w organizacji wydarzeń szkolnych.