Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

 Logo Jeden SwiatStowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Integracyjnej

„Jeden Świat”  

Stowarzyszenie działa przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie. Jego celem jest:

  • Integracja dzieci chorych i ich rodzin ze środowiskiem ludzi zdrowych.
  • Poznanie i ocena potrzeb nauczania w szkołach integracyjnych.
  • Propagowanie, rozwijanie świadomego wyboru edukacji w szkołach integracyjnych.
    Wspieranie i otaczanie opieką uczniów ich rodzin  w szkole integracyjnej.
  • Pomoc i wspieranie grona pedagogicznego w wdrażaniu nowych i alternatywnych    metod nauczania.
  • Promowanie i wspieranie dzieci w klasie i w szkole integracyjnej.