Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Udział w Grze Miejskiej – „Tarnów moja mała ojczyzna”

W ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych 2018 roku na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno  – Wychowawczego  w Tarnowie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Grze Miejskiej – „Tarnów moja mała ojczyzna”.

Rozpoczęliśmy o 9.00 i po zapoznaniu się z listem Marszałka Józefa Piłsudskiego przystąpiliśmy do odgadywania miejsc na terenie miasta Tarnów.

Odnaleźliśmy  wszystkie miejsca co zostało udokumentowane zdjęciami, bawiliśmy się wyśmienicie i również dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji o naszym mieście.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i liczymy na kolejne Gry Miejskie.