Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

VIII Mała Olimpiada Ekologiczna

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu ekologicznego pn. „Czyste powietrze-czysta sprawa” zorganizowaliśmy Małą Olimpiadę Ekologiczną już po raz ósmy. Jej uczestnikami byli uczniowie klas I-III wyróżniający się wiedzą z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska. Nasze Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej odwiedzili uczniowie SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 15, SP Nr 17 oraz SP Nr 18 wraz z opiekunami. W zmaganiach konkursowych udział wzięli również uczniowie SPI Nr 11.
Drużyny zostały podzielone na 2 zespoły. I tak, drużyny dwuosobowe wzięły udział w Turnieju wiedzy wykazując się przy tym nie tylko wiedzą z zakresu ekologii, ale także umiejętnością pracy w zespole oraz odpornością na stres. Z kolei drużyny sześcioosobowe udały się na boisko szkolne, gdzie odbył się Konkurs aktywności. Uczniowie ci oprócz wiedzy ekologicznej wykazali się koordynacją ruchową, twórczym myśleniem oraz umiejętnością pracy w zespole.
Nad zmaganiami drużyn czuwało jury, w składzie: p. Anna Ponikiewska (podinspektor i ekodoradca Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa), p. Ewelina Pawłowicz-Podraza (specjalista ds. sprzedaży Branżowej Organizacji Odzysku S.A. jednej z renomowanych organizacji odzysku w kraju), p. Katarzyna Bielecka (pracownik działu ochrony środowiska w Spółdzielni Pracy „ARGO-FILM” zajmującej się profesjonalnym recyklingiem odpadów) oraz p. Tomasz Kasprzyk (pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, koordynator programu „Centralna Ciepła Woda-Komfort i Bezpieczeństwo”).
Sponsorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Tarnowa-Wydział Ochrony Środowiska, Branżowa Organizacja Odzysku S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Integracyjnej „Jeden Świat”.
Organizatorem VIII Małej Olimpiady Ekologicznej były: p. Elżbieta Wójcik-dyrektor SPI Nr 11, p. Anna Pawula-wicedyrektor SPI Nr 11, prowadzącymi zaś p. Agnieszka Błyskal oraz p. Katarzyna Witek.