Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz zebrań i konsultacji

21 września 2017 r. – zebranie organizacyjne

9 listopada 2017 r. – zebranie

14 grudnia 2017 r. – zebranie – przedstawienie uczniów mogących otrzymać ocenę niedostateczną na I semestr

18 stycznia 2018 r. – zebranie – przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej

22 marca 2018 r. - zebranie

17 maja 2018 r. - zebranie – przedstawienie uczniów mogących otrzymać ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego

 

 

* W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności terminy zebrań mogą ulec przesunięciu bądź też mogą zostać zorganizowane zebrania dodatkowe.

**  W zebraniach uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

*** Nauczyciele wspomagający biorą udział w zebraniu razem z wychowawcą.