Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz zebrań i konsultacji

19 września 2019 r. – zebranie organizacyjne

7 listopada 2019 r. – zebranie

12 grudnia 2019 r. – zebranie – poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

23 stycznia 2020 r. – zebranie – przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej

26 marca 2020 r. - zebranie

23 kwietnia 2020 r. – konsultacje

28 maja 2020 r. - zebranie – poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

 

* W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności terminy zebrań mogą ulec przesunięciu bądź też mogą zostać zorganizowane zebrania dodatkowe.

**  W zebraniach uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

*** Nauczyciele wspomagający biorą udział w zebraniu razem z wychowawcą.