Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz zebrań i konsultacji

20 września 2018 r. – zebranie organizacyjne

8 listopada 2018 r. – zebranie

10 grudnia 2018 r. – zebranie – poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

10 stycznia 2019 r. – zebranie – przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej

21 lutego 2019 r. – konsultacje

21 marca 2019 r. - zebranie

23 maja 2019 r. - zebranie – poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

 

* W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności terminy zebrań mogą ulec przesunięciu bądź też mogą zostać zorganizowane zebrania dodatkowe.

**  W zebraniach uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

*** Nauczyciele wspomagający biorą udział w zebraniu razem z wychowawcą.