Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz zebrań i konsultacji

17 września 2020 r. – zebranie organizacyjne

12 listopada 2020 r. – zebranie

7 stycznia 2021 r. – zebranie – poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

28 stycznia 2021 r. – zebranie – przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej

25 marca 2021 r. – zebranie

6 maja 2021 r. – konsultacje

2 czerwca 2021 r. – zebranie – poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

 

* W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności terminy zebrań mogą ulec przesunięciu bądź też mogą zostać zorganizowane zebrania dodatkowe.

**  W zebraniach uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

*** Nauczyciele wspomagający biorą udział w zebraniu razem z wychowawcą.