Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Wzory dokumentów

Karta wyjścia

Rejestr zadań i czynności nauczyciela

Wzór wniosku o przyznanie pomocy socjalnej

Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku

Oświadczenie o wysokości dochodów