Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Historia szkoły

Szkoła w Chyszowie została powołana przez władze austriackie w 1892 roku. Regularne nauczanie rozpoczęto w 1918 roku, po przekazaniu szkole z dóbr książąt Sanguszków budynku z przyległymi terenami.

Do wybuchu II wojny światowej szkoła była wspomagana przez zarządcę dóbr książęcych. Do szkoły uczęszczało średnio około 100 uczniów rocznie. Od początku działania szkoła dożywiała biedniejszych uczniów i zaopatrywała ich w odzież.
Po wybuchu II wojny światowej, mimo ogromnych trudności (brak opału, silne mrozy, epidemie) w szkole w Chyszowie nie przerwano nauki. We wrześniu 1944 roku w chyszowskiej szkole nauka rozpoczęła się najwcześniej z całego powiatu, zapisała się wtedy rekordowa liczba uczniów 204, nawet z odległych rejonów.
Po zakończeniu działań wojennych nauka rozpoczęła się już 22 stycznia 1945 roku. W maju 1945 roku Komisja Parcelacyjna przyznała szkole w Chyszowie dwa budynki i 1 ha gruntów na własność.
Od końca lat 50-tych trwały starania o wybudowanie nowej szkoły. Budowę rozpoczęto 20 maja 1964 roku. Mimo, że prace szybko postępowały, przeprowadzenie do nowej szkoły nastąpiło na przełomie grudnia 1965 i stycznia 1966 roku.
Wkrótce szkole nadano imię Marii Dąbrowskiej, znanej pisarki i orędowniczki praw dzieci. Dwadzieścia lat później dzięki staraniom całego środowiska szkoła otrzymała sztandar. We wrześniu 1999 roku w szkole utworzono I oddział integracyjny a od 1 września 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 11 jest Szkołą Podstawową Integracyjną.

 Obraz (9)             sztandar