Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zaproszenie do udziału w konkursach religijnych

II Edycja Szkolnego Konkursu Poezji Związanej z Osobą Świętego Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w II Edycji Szkolnego Konkursu Poezji związanej z Osobą Świętego Jana Pawła II, który odbędzie się dnia 15 października (poniedziałek) 2018 roku o godz. 13.30. Wychowawca dokonuje zgłoszenia do udziału w konkursie uczniów Bożenie Stasiak-Zarębskiej (podając: imię, nazwisko, klasę oraz tytuł) do 12 października 2018 r.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe: uczniów klas I – III i uczniów klas IV – VIII

 • Uczestnik przygotowuje recytację jednego utworu poetyckiego;
 • Czas prezentacji wynosi do 5-u minut;
 • Komisja zwróci uwagę na: zrozumienie treści, naturalność wypowiedzi, poprawność dykcji i prawidłową interpretację;
 • Recytacji może towarzyszyć tło muzyczne. Płytę z podkładem muzycznym (w postaci płyty audio), opisaną nazwiskiem i imieniem uczestnika oraz tytułem nagranego utworu należy dostarczyć organizatorowi w przeddzień konkursu, aby dokonać próby odtworzenia utworu.

 

Szkolny Konkurs Plastyczny Związany z Osobą Świętego Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Plastycznym Związanym z Osobą Św. Jana Pawła II

W pracy plastycznej można ukazać:

 • Najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły i jego postawę wobec świata;
 • Wartości które głosił;
 • Stworzyć portret Papieża Polaka;
 • Ukazać Pontyfikat Jana Pawła.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: I-II i IV- VIII
 • Format pracy: dowolny
 • Technika: malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźba, płaskorzeźba itp.
 • Termin oddania prac: 12 października 2018 r.(świetlica szkolna)

 

Konkurs na najładniejszy różaniec

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie na najładniejszy różaniec. Prace można składać do 5 października (piątek) 2018 r. do świetlicy szkolnej. Po wybraniu najładniejszych różańców nastąpi ogłoszenie wyników i wystawa prac.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe: uczniów klas I-III i uczniów klas IV-VIII

Różańce mogą być wykonane indywidualnie lub z pomocą rodziny. Podczas prac można wykorzystać dowolne techniki oraz dostępne materiały i zdobnictwa. Podstawowymi kryteriami oceny będzie: oryginalność i estetyka, kolorystyka oraz wkład pracy. Prace muszą zawierać informację o wykonawcy: imię i nazwisko, klasa.

 

Regulaminy konkursów dostępne w zakładce Konkursy