Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Biała wstążka z myślą o niepełnosprawnych

Jak co roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zaangażowali się w ogólnopolską kampanię przeciwko przemocy „Biała wstążka”. Motywem przewodnim tegorocznej kampanii była osoba niepełnosprawna doświadczająca przemocy ze strony najbliższych, natomiast hasłem akcji były słowa z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach”. W naszej szkole zorganizowano projekcję filmu dla pt. „Cudowny chłopak” poruszającego tematykę przemocy psychicznej wobec niepełnosprawnego chłopca z deformacjami twarzy. Na projekcję zaproszono wszystkich rodziców i uczniów szkoły. Podczas filmowego popołudnia uczestnicy mogli sobie uzmysłowić ważną zasadę dotyczącą codziennego postępowania – odmienny wygląd, zachowanie czy choroba nie powinny być powodem odrzucenia, wyśmiewania, wytykania palcami i przemocy słownej lub fizycznej. Podczas wspólnego oglądania nie zabrakło wzruszeń oraz … „filmowego poczęstunku”.  Dziękujemy wszystkim za obecność!