Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Certyfikat społecznie zaangażowanej placówki

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Tarnowie otrzymała  Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolny 2015/2016 za udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „MALI uczniowie idą do szkoły” zorganizowanej przez UNICEF.

Projekt „MALI uczniowie idą do szkoły” miał na celu uwrażliwić na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się, szczególnie w Mali. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o działaniach humanitarnych prowadzonych przez UNICEF, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury oraz rozbudzenie wrażliwości społecznej i postawy propomocowej. W ramach akcji zbierane były także fundusze na zorganizowanie systemu edukacji w jednym z najbiedniejszych krajów świata, jakim jest Mali.

certyfikat UNICEF