Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

„Comenius”

Od września 2011 r. do czerwca 2013 r. w naszej szkole realizowany był wielostronny partnerski projekt szkół w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Naszymi partnerami były szkoły z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Czech i Słowacji.

Projekt zatytułowany „Świat bajki w moim świecie „ odwołuje się do dzieciństwa, poszerza zainteresowania czytelnicze. Uczniowie mogli zaprezentować swoim rówieśnikom ze szkół  partnerskich ulubione bajki, legendy ze swojego kraju a także przedstawić ich bohaterów. Dzięki wymianie pomiędzy szkołami zdjęć, prezentacji i wytworów dzieci, powstało w każdej placówce „Międzynarodowe Centrum Bajki”.

Zgodnie z tytułem projektu uczniowie przedstawili również „swój świat”, środowisko w jakim żyją, szkołę, swoją miejscowość, kraj, tradycje związane z obchodzonymi świętami w kraju.

Realizatorami, a zarazem koordynatorami projektu byli głównie uczniowie z Koła Europejskiego, którzy działa pod okiem Pań: Agaty Forajter, Jolanty Woźniak – Partyki. W część działań została włączona także cała społeczność szkolna.

Strona internetowa projektu, na której można zobaczyć wszystkie nasze działania oraz poznać rówieśników z krajów partnerskich: http://comenius.i-t.pl/

Oprócz grantu Comeniusa naszej szkole przyznano również asystenta językowego z programu Comeniu. Przez trzy miesiące uczniowie mogli doskonalić umiejętności z języka angielskiego oraz poznawać kulturę węgierską.  Pomagała w tym asystentka z Węgier Pani Dora Viola Szanto.

 

logo