Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

„Mały Mistrz”

Logo-MaĹ‚y-Mistrz1Nasza szkoła realizuje zadania z Programu „Mały Mistrz”, wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Programem została objęta klasa Ic (wych. Wioletta Ochał-Pawlik). Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności fizycznych . Uczniowie po opanowaniu określonych sprawności oraz umiejętności ruchowych, otrzymują odpowiedni znaczek, który wlepiają do swojej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł „Mały Mistrz”.

Do głównych celów Programu „Mały Mistrz” należy:

  • Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych (orientacja przestrzenna, szybkość reagowania, równowaga, różnicowanie ruchów i rytmizowanie) mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka (czytanie, pisanie, rysowanie, malowanie, wycinanie itp.)
  • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I – III szkół podstawowych
  • Zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów.Zachęcenie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej;

Program „Mały Mistrz” pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w : dostosowaniu zajęć wychowania fizycznego w klasach I – III do nowej podstawy programowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

www.malymistrz.pl

 

DSCN9793