Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje na nowy rok szkolny

Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z tej nowoczesnej formy kontaktu ze szkołą. Szczegóły dotyczące funkcjonowania e – dziennika zostaną podane podczas zebrania z rodzicami, które odbędzie się 20 września 2018 r.

 

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2018/2019

Informacje o stołówce szkolnej

Karta zapisu dziecka na świetlicę szkolną