Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

„Sposób na sukces”

Nasza szkoła postanowiła uczestniczyć w realizacji Innowacyjnego Programu Nauczania, ponieważ wcześniejsze doświadczenia w pracy metodą Tomatisa przynosiły pozytywne efekty, poparte bieżącymi wynikami badań oraz spostrzeżeniami nauczycieli i rodziców dzieci uczestniczących
w terapii. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodziców. Innowacyjny program nauczania przywiązuje dużą wagę do stymulacji uwagi słuchowej, procesów poznawczych i emocji. Dzięki proponowanym metodom u uczniów wzmacnia się prawidłowe funkcjonowanie czynności umysłowych.
W szkole od 13 lat funkcjonują klasy integracyjne. Uczą się w nich obok zdrowych dzieci, uczniowie niepełnosprawni z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W celu uzyskania jak najlepszych efektów nauczania nauczyciele ciągle poszukują nowych metod pracy, starają się udoskonalać dotychczasowe działania pedagogiczne. W związku z tym dwóch pedagogów pracujących z dziećmi z dysfunkcjami: logopeda i pedagog specjalny  przeszło specjalistyczne szkolenie w zakresie metody audio-psycho-lingwistycznej, tym samym nabyli oni umiejętność  do pracy na specjalistycznym sprzęcie „uchu elektronicznym”.  Działanie tego urządzenia polega na emitowaniu materiału dźwiękowego na różnych wysokościach fal dźwiękowych. Metoda wspomaga terapię dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.
Wychodząc naprzeciw przeobrażeniom jakie mają miejsce w polskich szkołach oraz informacjom o coraz większej liczbie dzieci z dysfunkcjami Realizator Projektu: Firma Young Digital Planet SA, postanowiła połączyć nowoczesne technologie z tradycyjnymi metodami nauki i terapii.
W związku z tym został opracowany projekt, którego ideą jest kompleksowa opieka nad dzieckiem rozpoczynającymi naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Twórcą Innowacyjnego Programu Nauczania jest powołany zespół specjalistów-Rada Programowa (wybrana przez realizatora projektu), w składzie której znajdują się nauczyciele mający bogate doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów nauczania, wspierani przez dydaktyka akademickiego. Partner projektu: Instytut Fizjologii i Patologii i Słuchu w Warszawie, Firma Young Digital Planet SA.

 integracja