Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11
im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

„Szkoły Dla Ekorozwoju”

Szkoły dla ekorozwoju” to program edukacji i aktywności ekologicznej, w którym uczestniczymy od 2011 r. Jesteśmy stowarzyszeni w międzynarodowej sieci Eco-Schools. Przez cały rok szkolny grupa robocza podejmuje wiele działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Chętni uczniowie, nauczyciele, rodzice, eksperci wykonują audyt, monitorują wpływ funkcjonowania szkoły na środowisko, organizują akcje ekologiczne, zbierają informacje o ekologicznych lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Raport przesyłają do organizatora – Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” (m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska, firm i NGO) na podstawie raportu i wizyt przyznaje najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół – certyfikat Zielonej Flagi.

• 2012 r. otrzymaliśmy miano LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

certyfikat II stopnia.

• 2013 r. otrzymaliśmy ZIELONĄ FLAGĘ – certyfikat I stopnia.

• 2014 r. otrzymaliśmy ZIELONĄ FLAGĘ – certyfikat I stopnia.

Jako jedyna placówka z Tarnowa możemy pochwalić się takimi wyróżnieniami. W całej Polsce takie wyróżnienia otrzymało 276 szkół, na świecie – ponad 2000. W programie Eco-Schools uczestniczy ok. 15.000 szkół z 54 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.